Työeläkkeiden nykytila ja tulevaisuus

Työeläkkeiden nykytila ja tulevaisuus

Työeläke kertyy palkkatyössä ja yrittäjänä ansaitusta ansioista. Lisäksi eläkettä määrittävät karttumisprosentti ja elinaikakerroin. Lisäksi eläketurvaan kuuluvat kansaneläke ja takuueläke, joita voi saada jos työeläke jää pieneksi.

Eläkettä kannattaa hakea noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämisen ajankohtaa ja päätöksen siitä antaa yleensä eläkelaitos, jossa on eniten ansioita viimeisen kahden vuoden ajalta.

Eläkejärjestelmä uudistuu vuonna 2017, jolloin eläkeikärajat muuttuvat, eläkekarttumat yhdenmukaistetaan ja eläkkeelle siirtymiseen tulee uusia tapoja.

Eläkeindeksi kehittyy vuoden jäljessä ansiotasoindeksiin nähden, joten alle 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat eriarvoisessa asemassa vanhempiin nähden. Vanhempien eläkeläisten indeksi taas nousee hitaammin. Molemmat eläkeindeksit ovat jääneet voimakkaasti jälkeen ansiotasoindeksistä.

Eläkeläisten puolta pitämään tarvittaisiin uusia kansanedustajia, koska muuten asiat eivät tunnu etenevän. Kansanedustajilla on oma eläkesääntö, joten heidän eläkeasiansa ovat kunnossa.

 

Kuvaoikeudet: Epicantus

Tagged with:

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *