Perintä ei ole häpeä

Perintä ei ole häpeä

Meille suomalaisille on tärkeää pärjätä omillamme. Se on meille kunnia-asia. Myös velkamme haluamme aina maksaa ja on ihan tutkittu, että suomalaisten maksumoraali on maailman kärkeä. Se on kuitenkin johtanut siihen, että maksuvaikeuksista puhuminen on meille hankalaa. Perintä ja perintään joutuminen on hävettävää. Sen ei kuitenkaan tarvitsisi olla.

Maksumuistutuksista perintä-toimenpiteisiin

Maksamattomista laskuista muistutetaan aina ensin maksumuistutuksella. Maksumuistutusten määrä vaihtelee yhdestä kolmeen velkojasta riippuen. Jos laskusta ei maksumuistutuksista huolimatta saada suoritusta, velka siirtyy velkojalta perintätoimiston hoidettavaksi. Viimeistään perintätoimistolta saatuun maksuvaatimukseen kannattaa reagoida ja olla yhteydessä perintätoimiston asiakaspalveluun maksujärjestelyjen sopimiseksi. Yleensä asioihin löydetään yhdessä sopiva ratkaisu.

Velkojen perinnällä on ollut Suomessa pitkään huono kaiku, ja se vaikuttaa yhä siihen, miten perintään ja perintätoimistoihin suhtaudutaan. Varsinkin velkojen perimisestä oikeusteitse on monella todella ikäviä kokemuksia. Monen modernin perintätoimiston niin kutsuttu uusi perintätapa kuitenkin pyrkii kaikin tavoin välttämään velallisen ulosoton.

Oikeudellinen perintä johtaa ulosottoon

Mikäli perintä-toimenpiteet kaikista vapaaehtoiseen maksun suorittamiseen tähtäävistä pyrkimyksistä huolimattta johtavat velkojen perimiseen oikeusteitse, on oikeudellisessa perinnässä yleensä kaksi vaihetta: oikeudenkäynti ja ulosotto. Ulosotto tarkoittaa velan perimistä pakolla. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan, eläkkeen tai muun toistuvan tulon ja omaisuuden ulosmittaus. Velkoja voi kuitenkin halutessaan rajoittaa ulosottotoimia pyytämällä suppeaa ulosottoa. Suppeassa ulosotossa ulosmittaustoimet rajoittuvat vain sellaisiin kohteisiin, joita ei tarvitse erikseen likvidoida eli muuttaa rahaksi. Jos velallinen ei kykene maksamaan velkaa, hänen kannattaa ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusta.

Perintä ei ole rangaistus

Perintä on kaikkea muuta kuin rangaistus – se on tilaisuus maksaa, sopia tai löytää uusi ratkaisu maksuvaikeuksiin. Maailma muuttuu ja 2000-luvulla on hyvin epätodennäköistä, että henkilö pysyy ensimmäisessä vakituisessa työsuhteessaan koko loppuelämänsä. Työpaikan vaihtoa tai uudelleen kouluttautumista ei enää vierasteta samalla tavoin, kuin muutama kymmenen vuotta sitten.
Tulevaisuudessa raha liikkuu yhä helpommin, mutta katkonaisempien työurien yleistyminen laukaisee varmasti myös eritasoisia maksuvaikeuksia ja perinnästä tulee arkipäivää yhä useammalle kuluttajalle. On tärkeää, että ymmärrys maksuvaikeuksia kohtaan kasvaa. Modernien perintätoimistojen niin kutsuttu uusi perintätapa onkin ensisijaisesti aktiivista auttamista maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *